ขนาดทารกในครรภ์ แต่ละช่วงอายุครรภ์ เปรียบเทียบกับผลไม้แต่ละชนิด

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/ขนาดทารกในครรภ์ แต่ละช่วงอายุครรภ์ เปรียบเทียบกับผลไม้แต่ละชนิด
ขนาดทารกในครรภ์ แต่ละช่วงอายุครรภ์ เปรียบเทียบกับผลไม้แต่ละชนิด

ในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นั้นค่อยๆเป็นไปตามแต่ละช่วงวัยของอายุครรภ์ เริ่มตั้งแต่การปฎิสนธิ จนพัฒนาเป็นตัวอ่อน และพัฒนาอวัยวะจนกระทั้งสมบูรณ์ครบทั้งร่างกาย คุณแม่หลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า ในแต่ละช่วงของอายุครรภ์ เด็กทารกในครรภ์ของเรานั้นมีขนาดเท่าไหร่แล้ว วันนี้เรามีภาพเปรียบเทียบ ขนาดทารกในครรภ์ ในแต่ละช่วงอายุครรภ์ เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของผลไม้แต่ละชนิด ว่าลูกน้อยในท้องคุณของคุณแม่ตอนนี้ตัวแค่ไหนแล้ว