ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อยวัย 1 ขวบ ที่ควรซื้อ

หน้าแรก/พัฒนาการเด็ก/ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อยวัย 1 ขวบ ที่ควรซื้อ
ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อยวัย 1 ขวบ ที่ควรซื้อ

เด็กกับของเล่นมักเป็นของคู่กันเสมอ การเลือกซื้อ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ให้ลูกน้อยในแต่ละวัยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะของเล่นแต่ละชิ้น ถ้าเลือกซื้อให้สมกับวัยของลูก จะช่วยส่งเสริม พัฒนาการของลูกให้เป็นระบบ ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก การสัมผัส และยังช่วยในเรื่องของการฝึกฝนกล้ามเนื้อนิ้วมือ การใช้สายตา การใช้สติปัญญา ว่าแต่ของเล่นประเภทไหนเหมาะสมกับลูกน้อยวัย 1 ขวบ ก่อนอื่นมาดูว่าของเล่นมีประโยชน์อย่างไรกับลูกน้อยบ้าง

ประโยชน์ของการซื้อของเล่นเด็ก

 • ของเล่นช่วยฝึกให้เด็กได้ลองใช้ประสาทสัมผัสทางด้านต่าง ๆ ทำให้ประสาทสัมผัสเกิดความพัฒนาอย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน
 • ช่วยตอบสนองความต้องการในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • ช่วยกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
 • ช่วยทำให้เด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ
 • ช่วยหล่อหลอมบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก
 • ช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
 • ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เริ่มจากระดับหยาบจนถึงอย่างละเอียดตามวัย
ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการที่เหมาะกับลูกน้อยวัย 1 ขวบ มีดังนี้

 1. ของเล่นซ้อนกัน จากเล็กไปหาใหญ่ จากใหญ่มาหาเล็ก ของเล่นนี้เหมาะสมกับการใช้สติปัญญาที่สุด เพราะสามารถนำมาเล่นได้หลากหลาย
 2. ของเล่นที่เป็นรูปทรง ของเล่นรูปทรงต่างๆ เป็นของเล่นพื้นฐานที่ลูกควรได้เล่น ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเหลี่ยม วงกลม วงรี สามเหลี่ยม
 3. ของเล่นที่เคาะ หรือตี มีเสียง เช่น กลองชุดเล็ก ชุดไซโลโฟน เปียนโน เคาะหรือตีมีเสียง เสริมสร้างจินตนาการด้านเสียงเพลง
 4. รถผลักเดิน เด็กในวัยนี้ชอบมากที่จะจับสิ่งของที่อยู่ระดับอก ผลักเพื่อเดินไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นตระกร้าผ้า เก้าอี้ โดยเด็กจะเข็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว
 5. บล็อกสีต่างๆ ของเล่นชิ้นนี้ลูกสามารถนำมาต่อได้แบบอิสระ เสริมสร้างจินตนาการได้ดี ลูกจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและฝึกเรื่องสีของตัวบล็อกได้ดี
 6. โทรศัพท์ของเล่น ลูกน้อยมักจะชอบพูดคุย ส่งเสียงออกมา เลียนแบบพ่อแม่เมื่อเค้าเห็นเวลาคุยโทรศัพท์ ลูกจะมีจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด
 7. หนังสือ ที่มีภาพใหญ่ ๆ สังเกตได้ชัดเจน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กวัยหัดพูดหัดเรียนรู้ เน้นภาที่สมจริงด้วยยิ่งดีต่อการเรียนรู้ของลูกน้อย

พ่อแม่มีส่วนสำคัญในการเลือกหาของเล่นให้กับลูกน้อยตามวัย เพราะการเล่นและการซื้อของเล่นมีความหมายและความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตเด็กเป็นอย่างมาก การส่งเสริมให้เด็กได้เล่น หรือการหาของเล่นที่เหมาะสมกับวัย เหมาะกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของเด็ก จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดี