ข้อมูลน่ารู้ของคุณแม่ที่ ตั้งครรภ์ แฝด หรือ ท้องลูกแฝด

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/ข้อมูลน่ารู้ของคุณแม่ที่ ตั้งครรภ์ แฝด หรือ ท้องลูกแฝด
ข้อมูลน่ารู้ของคุณแม่ที่ ตั้งครรภ์ แฝด หรือ ท้องลูกแฝด

การ ตั้งครรภ์ แฝด หมายถึง การตั้งครรภ์ที่เกิดทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป อาทิ แฝดคู่ แฝดสาม แฝดสี่ เป็นต้น ซึ่งครรภ์แฝดมีผลทำให้เพิ่มภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ทั้งต่อมารดาและทารก โดยพบว่ายิ่งจำนวนทารกมากขึ้นโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็ยิ่งสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงของแฝดสองและแฝดสาม พบว่าสูงกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยวเป็น 5 และ 10 เท่าตามลำดับ

ทั้งนี้ การตั้งท้องแฝดเป็นอีกประสบการณ์คุณแม่ที่น่ามหัศจรรย์ ไม่ว่าเพศของทารกจะเป็นเพศเดียวกัน หรือ ต่างเพศ โดยแม้ว่าจะเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งทางสูติกรรม เนื่องจากเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงต่างๆ แต่หลายครอบครัวมักมองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี กับการท้องครั้งเดียว และสามารถมีลูกได้มากกว่า 1 คน

สำหรับท่าของทารกในครรภ์แฝด ด้วยความที่โพรงมดลูกมีขนาดที่จำกัดและเหมาะสำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยว เมื่อมีทารก 2 คนหรือมากกว่า ก็ต้องแย่งที่อยู่กัน ทำให้มีการปรับตัวของทารกในครรภ์ให้เข้ากับโพรงมดลูก จึงมีท่าที่ทารกในครรภ์นอนอยู่ด้วยกันหลายท่า เช่น ท่าเอาหัวลงทั้งคู่ โอกาสที่คุณแม่จะคลอดเองได้ก็มีมาก แต่ขณะเดียวกันเมื่อคลอดคนแรกแล้ว ท่าของทารกคนที่ 2 อาจจะกลับหรือเปลี่ยนไปได้ จึงทำให้ในบางรายแพทย์ต้องผ่าตัดทำคลอดทารกคนที่ 2 ก็มี , ท่าเอาหัวขึ้นทั้งคู่ , ท่าทารกคนหนึ่งเอาหัวขึ้นส่วนทารกอีกคนเอาหัวลง, ท่าทารกคนหนึ่งอยู่ในลักษณะขวางส่วนทารกอีกคนเอาหัวลง และ ท่าทารกอยู่ในลักษณะขวางทั้งคู่ เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์แฝด

1.กรรมพันธุ์ คือ การที่คนในครอบครัวมีประวัติการตั้งครรภ์แฝด ซึ่งการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในเรื่องของการตั้งครรภ์แฝดนั้น จะมาจากทางฝ่ายคุณแม่มากกว่าทางฝ่ายคุณพ่อ

2.อายุของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่า คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จะมีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้มากขึ้น

3.เชื้อชาติ มีผลวิจัยพบว่า ชนชาติแอฟริกันจะมีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้มากกว่าคนผิวขาว โดยมีรายงานการวิจัยทางการแพทย์พบว่า คนผิวเหลือง หรือ เอเชีย จะมีโอกาสเกิดครรภ์แฝดได้น้อยกว่าคนผิวขาวและผิวดำ

4.จำนวนครรภ์หรือการตั้งครรภ์หลังๆ คุณแม่ที่เคยคลอดบุตรมาแล้วหลายคนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้คุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้มากขึ้นเช่นกัน

5.การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ อาทิ การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ การใช้ยากระตุ้นให้ไข่สุกและตกไข่ครั้งละหลายๆใบ ก้มีส่วนที่อาจทำให้เกิดครรภ์แฝดได้