รวมวิธีนับลูกดิ้น สำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/รวมวิธีนับลูกดิ้น สำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์
รวมวิธีนับลูกดิ้น สำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์

การดิ้นของลูกในท้องเป็นสิ่งที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ ต้องสังเกตอยู่เสมอ เพราะการดิ้นแสดงว่าทารกยังมีชีวิตอยู่และจำนวนครั้งในการดิ้นก็บ่งบอกถึงสุขภาพของทารก หากทารกดิ้นน้อยลงอาจหมายถึงทารกกำลังเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตอยู่ก็ได้ ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรนับการดิ้นของลูกอยู่เสมอ วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีนับการดิ้นมาเล่าสู่กันฟังทั้งหมด 5 วิธี

ในการนับการดิ้น คุณแม่ควรเริ่มนับตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงที่น้องมีขนาดตัวใหญ่ขึ้น มีพื้นที่ว่างน้อยลง และมีน้ำคร่ำน้อยลง ทำให้น้องดิ้นน้อยลงตามธรรมชาติ คุณแม่จึงต้องนับการดิ้นอย่างสม่ำเสมอในช่วงนี้ โดยคุณแม่อาจใช้วิธีเหล่านี้ คือ

1.Count to ten วิธีนี้เป็นวิธีการนับที่นิยมกันมาก เพียงแค่คุณแม่สังเกตการณ์ดิ้นของลูกและจดบันทึกเอาไว้ ตลอด 12 ชั่วโมง หากน้องดิ้นครบ 10 ครั้ง ถือว่าปกติ

2.Sodovsky วิธีนี้เป็นการนับหลังมื้ออาหาร หากหลังมื้ออาหาร 1 ชั่วโมง น้องดิ้นเกิน 4 ครั้งถือว่าปกติ การนับด้วยวิธีนี้ คุณแม่จะต้องนับทุกๆ มื้ออาหาร หากน้องดิ้นไม่ครบ 4 ครั้ง ให้คุณแม่รออีก 4-6 ชั่วโมง หากน้องยังดิ้นต่ำกว่า 4 ครั้ง คุณแม่ต้องพบสูตินรีแพทย์โดยด่วน

3.นับ 12 หลังมื้ออาหาร คุณแม่นับลูกดิ้น 1 ชั่วโมงหลังมื้ออาหาร หากทั้ง 3 มื้อรวมกัน น้องดิ้นไม่ถึง 12 ครั้ง ถือว่าผิดปกติ ต้องพบสูตินรีแพทย์

4.1 ชั่วโมง 3 ครั้ง คุณแม่หาเวลาว่างในแต่ละวัน นั่งหรือนอนเอนหลังสบายๆ ใช้มือลูบท้องเบาๆ เพราะการลูบท้องและการพูดกับลูก จะช่วยกระตุ้นให้ลูกดิ้น ทำอย่างนี้ 1 ชั่วโมง โดยในหนึ่งชั่วโมงนี้หากนับการดิ้นได้ 3 ครั้ง ถือว่าปกติ

5.2 ชั่วโมง 10 ครั้ง วิธีการเหมือนกันกับข้อ 4 คือคุณแม่นั่งหรือนอนในท่าผ่อนคลาย ลูบหน้าท้องและพูดกับลูก หากน้องดิ้น 10 ครั้งใน 2 ชั่วโมง ถือว่าปกติ แต่ถ้าน้องยังไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อย คุณแม่รออีก 1 ชั่วโมงค่อยเริ่มใหม่ เพราะน้องอาจจะยังหลับอยู่

ในการนับแบบข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 เป็นการนับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหากน้องหลับอยู่ หรือเอาก้นขึ้น คุณแม่ก็จะไม่รู้สึกถึงการดิ้น ข้อ 3 ข้อ 4 และ 5 จึงเป็นวิธีที่ไม่นิยมนัก หากนับแล้วลูกดิ้นน้อย คุณแม่อาจลองรับประทานของหวานหรือดื่มเครื่องดื่มเย็น ก็จะกระตุ้นให้น้องดิ้นได้มากขึ้น

หากนับตามวิธีทั้ง 5 หรือตามวิธีใดวิธีหนึ่งที่คุณหมอที่รับฝากครรภ์อยู่แนะนำแล้ว ลูกของคุณแม่ยังดิ้นน้อยกว่าเกณฑ์ คุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพราะยิ่งไปเร็วโอกาสที่คุณหมอจะช่วยชีวิตของลูกคุณไว้ได้ทัน ก็มีสูง