คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องทำอย่างไร ถ้าไม่อยากให้ลูกออกมาพิการ

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องทำอย่างไร ถ้าไม่อยากให้ลูกออกมาพิการ
คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องทำอย่างไร ถ้าไม่อยากให้ลูกออกมาพิการ

ไม่มีครอบครัวไหนอยากให้เกิดการคลอดลูกออกมาแล้ว ลูกพิการแต่กำเนิด ถึงแม้จะมีการตรวจการ ตั้งครรภ์ เป็นประจำก็ไม่ได้มีสัญญาณบอกว่าลูกจะพิการแต่อย่างใด แต่ทำไมคลอดลูกออกมาแล้ว บางรายลูกพิการแต่กำเนิดได้ คงจะต้องมาหาสาเหตุกันและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกันดีกว่า

โดยปกติแล้วเมื่อคุณแม่ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจครรภ์แล้ว คุณหมอก็จะจ่ายวิตามินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ทาน นั่นก็คือ วิตามินโฟลิกซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญอย่างมาก โดยหากเป็นไปได้คุณแม่ควรทานเป็นประจำอย่างน้อยล่วงหน้าก่อนจะตั้งครรภ์ด้วยและทานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพราะการทานโฟลิกจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาความผิดปกติของระบบสมอง และระบบประสาทของทารกในครรภ์ เช่นภาวะไม่มีเนื้อสมอง ภาวะไขสันหลังไม่ปิด เหล่านี้เป็นต้น

สาเหตุที่ลูกน้อยคลอดออกมาแล้วพิการ

•ความผิดปกติจากพันธุกรรม ไม่ว่าจะระดับโครโมโซมหรือระดับยีน ทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด

•การใช้ยาบางชนิดที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งถ้าคุณแม่เกิดทานยาเองโดยไม่ปรึกษาคุณหมอ ผลจากการทานยาก็อาจทำให้มีผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ได้

•ได้รับสารพิษขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์อาจมีความจำเป็นต้องทำงานในโรงงานสารเคมี หรือที่เต็มไปด้วยสารพิษต่าง ๆ เช่นสารเคมีกาว น้ำมัน เพราะเมื่อสูดดมเข้าไปในร่างกายมาก ๆ เสี่ยงที่จะคลอดลูกออกมาพิการได้ มีผลกระทบต่อระบบประสาทของลูกน้อยในครรภ์ได้มาก

•คุณแม่ที่ติดแอลกอฮอล์ เหล้า ไวน์ หรือสูบบุหรี่ มาก่อน ก็มีผลกระทบอย่างมากหากคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วยังไม่เลิกดื่มเหล้า น้ำอัดลม หรือสูบบุหรี่ เพราะเพิ่มความเสี่ยงเด็กเสียชีวิตระหว่างคลอดได้เลย เกิดความพิการทางศีรษะ หน้า แขนขา หัวใจ ทารกจะเติบโตช้าและอาจเป็นเด็กปัญญาอ่อนได้เลย

•คุณแม่ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อ เพราะถ้าคุณแม่ได้รับเชื้อโรค เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหัดเยอรมัน เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคซิฟิลิส หรือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ เหล่านี้ ก็อาจทำให้ลูกคลอดพิการแต่กำเนิดได้

สิ่งสำคัญที่สุด เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วต้องใส่ใจในสุขภาพของตัวเองอย่างเคร่งครัด ทานอาหาร และ เสริมวิตามินที่เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายเบา ๆ หลีกเหลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกน้อยในครรภ์พิการดังกล่าวข้างต้น สิ่งเหล่านี้หากคุณแม่ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยแข็งแรง คุณแม่คลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ร่างกายครบ 32 ทุกประการอย่างแน่นอน