ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ กับวัยของคุณแม่

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ กับวัยของคุณแม่
ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ กับวัยของคุณแม่

ในทางการแพทย์พบว่าช่วงอายุของคุณแม่ที่เหมาะกับการตั้งครรภ์มากที่สุด คือ 20-35 ปี แต่ที่แปลกประหลาดเอามากๆ ก็คือ คุณแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และสูงกว่า 35 ปี มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์พอๆ กัน โดยความเสี่ยงนี้ไม่ใช่แค่ในด้านของสุขภาพร่างกายของแม่ แต่ยังเกี่ยวกับร่างกายและสติปัญญาของลูกด้วย

ความเสี่ยงของคุณแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี

คุณแม่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ร่างกายของคุณแม่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับทารก ดังนี้

1.ทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกมีน้ำหนักตัวน้อย

ทารกที่คลอดก่อน 28 สัปดาห์ มีความเสี่ยงที่จะเดินไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและพัฒนาการ สำหรับทารกที่น้ำหนักตัวน้อย คือ คลอดออกมามีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในนิตยสาร International Journal of Epidemiology ในปี 2007 พบว่าคุณแม่อายุต่ำกว่า 19 ปี มีโอกาสที่คลอดลูกก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อย มากกว่าคุณแม่อายุ 20-24 ปี ถึง 14%

2.ทารกมีภาวะเลือดจาง

ภาวะโลหิตจางส่งผลให้คุณแม่เสี่ยงต่อหัวใจวาย ช็อกหลังคลอด และโรคซึมเศร้าหลังคลอด ทำให้เด็กเป็นธาลัสซีเมีย และมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตของสมองช้าหลังคลอด

3.ครรภ์เป็นพิษ

คุณแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษมากกว่าคุณแม่อายุ 19-20 ปี โดยครรภ์เป็นพิษรุนแรงอาจส่งผลให้คุณแม่ชักและมีเลือดออกในสมอง

ความเสี่ยงของคุณแม่อายุมากกว่า 35 ปี

1.ความเสี่ยงต่อตัวคุณแม่

เนื่องจากคุณแม่อายุ 35 ปีขึ้นไป ร่างกายเริ่มมีความเสี่อมต่างๆ เกิดขึ้น หากตั้งครรภ์ก็อาจเกิดโรคแทรกซอนได้ง่าย เช่น เนื้องอกในมดลูกและซีสต์รังไข่ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และครรภ์เป็นพิษ

2.ความเสี่ยงต่อลูก ทารกที่เกิดจากคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี

อาจมีน้ำหนักตัวน้อย คลอดก่อนกำหนด หรือเสียชีวิตในครรภ์เพราะการแบ่งเซลล์หรือสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายผิดปกติ ตลอดจนทารกอาจมีโครโมโซมผิดปกติและเป็นดาวซินโดรมได้ โดยเด็กที่เกิดจากคุณแม่อายุเกิน 35-39 ปีจำนวน 200 คน จะเป็นดาวน์ซินโดรม 1 คน

ความเสี่ยงของคุณแม่อายุมากกว่า 40 ปี คุณแม่อายุ 40 ปี นอกจากจะเสี่ยงกับปัญหาเนื้องอกและซิสต์ เบาหวาน ความดัน ครรภ์เป็นพิษ เช่นเดียวกับคุณแม่อายุเกิน 35 ปีโดยทั่วๆ ไปแล้ว โอกาสในการเกิดดาวซินโดรมของลูกยังสูงขึ้นด้วย เด็กที่เกิดจากคุณแม่อายุเกิน 40 ปีจำนวน 70 คน จะเป็นดาวน์ซินโดรม 1 คน

แม้กว่าการตั้งครรภ์ของคุณแม่อายุต่ำกว่า 20 ปีและสูงกว่า 35 ปี จะก่อให้เกิดอันตรายมากมาย แต่หากคุณมาฝากครรภ์ พบสูตินรีแพทย์ตามนัด และปฏิบัติตัวตามที่สูตินรีแพทย์แนะนำ ส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวต่างๆ ก็จะผ่านไปด้วยดีไปจนคลอด