3 โรคแทรกซ้อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/3 โรคแทรกซ้อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง
3 โรคแทรกซ้อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

การตั้งครรภ์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายกับร่างกายของผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงนี้บ่อยครั้งนำไปสู่โรคแทรกซ้อน และนี่คือ 3 โรคแทรกซ้อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

1.ความดันโลหิตสูง

คุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกมีความเสี่ยงต่อโรคความดันสูงมากกว่าครรภ์ที่สอง โดย National Heart, Blood, and Lung Institute เปิดเผยว่า 70% ของผู้ป่วยเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก เนื่องจากความดันโลหิตที่สูงจะไปลดปริมาณการลำเลียงสารอาหารและออกซิเจน ทำให้ลูกได้รับอาหารและออกซิเจนจากแม่ไม่เพียงพอ หากรุนแรงแพทย์ต้องตัดสินใจผ่าคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ความดันโลหิตสูงอาจส่งผลให้เกิดครรภ์เป็นพิษตามมาอีกด้วย

2.ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะคือการอักเสบของท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะและกรวยไต การอักเสบนี้อาจส่งผลให้มดลูกบีบตัวและคลอดก่อนกำหนด หรือแท้งได้ สาเหตุของโรคเกิดจากแบคทีเรีย E. coli ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในลำไส้ใหญ่และรอบช่องคลอด และไม่เป็นอันตรายในภาวะปกติ การติดเชื้อมักเริ่มที่ลำไส้ใหญ่ก่อน หลังจากถ่ายอุจจาระแล้ว มีการทำความสะอาดที่ไม่ถูกวิธีทำให้เชื้อเข้าสู่ท่อปัสสาวะ เนื่องจากโรคนี้สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ถือเป็นภัยคุกคามชีวิตเด็ก แพทย์หลายท่านจึงแนะนำให้คุณแม่เก็บปัสสาวะไปตรวจหาเชื้อ E.coli หากมากกว่า 105 cfu/mL จะต้องทำการรักษาทันที

3.ไทรอยด์ขณะตั้งครรภ์

ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่สำคัญในการผลิตฮอร์โมน ในหญิงตั้งครรภ์อาจมีโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์แทรกซ้อนขึ้นได้ทั้งหมด 3 โรคด้วยกันได้แก่

3.1 ภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ (Hypothyroidism in Pregnancy) โรคนี้เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อยเกินไป หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้แม่เป็นโรคโลหิตจาง รกลอกตัวก่อนกำหนด และครรภ์เป็นพิษ ส่งผลให้ทารกคลอดก่อนกำหนด มีความสามารถทางสติปัญญา (IQ) น้อยกว่าเด็กปกติ 3 เท่า อีกทั้งยังเป็นโรคที่ทำให้ทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้

3.2 ภาวะต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากเกินไป (Hyperthyroidism in Pregnancy) เป็นโรคที่เกิดกับหญิงตั้งครรภ์ 1 รายในทุกๆ 2,000 ราย คุณแม่ที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปอาจมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว คุณแม่อาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตและอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้

3.3 คอพอกเป็นพิษในหญิงตั้งครรภ์ (Goiter in Pregnancy) เป็นโรคที่เกิดกับหญิงตั้งครรภ์ 1 รายในทุกๆ 1,000 ราย อาการที่เห็น เช่น คุณแม่ตาโปน ต่อมไทรอยด์โต ปลายเล็บแยกจากฐาน น้ำหนักลดหรือไม่สามารถเพิ่มตามเกณฑ์ได้ เนื่องจากการเต้นของหัวใจถูกควบคุมด้วยฮอรโมนจากต่อมไทรอยด์ โรคคอพอกเป็นพิษอาจทำให้คุณแม่หัวใจล้มเหลวได้

ทั้งโรคความดันโลหิตสูง ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และไทรอยด์ผิดปกติ หากรู้แต่เนิ่นๆ ยังสามารถรักษาได้ คุณแม่จึงควรฝากครรภ์ในทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ หากพบความผิดปกติใดๆ ต้องแจ้งให้สูตินรีแพทย์ที่ฝากครรภ์ทราบในทันที