ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีอาการซึมเศร้าระหว่าง ตั้งครรภ์

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีอาการซึมเศร้าระหว่าง ตั้งครรภ์
ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีอาการซึมเศร้าระหว่าง ตั้งครรภ์

อาการที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ บางส่วนอาจพบเจอคือ อาการซึมเศร้า หรือเรียกว่า อาการ Baby blue ซึ่งมักจะมีอาการนอนไม่หลับควบคู่กันไปด้วย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ อาการซึมเศร้าของคุณแม่ อาจทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์กับคนในครอบครัวเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะกับคุณพ่อ รวมถึงการดูแลทารกในท้องที่ไม่ถูกต้อง หากไม่รักษาอาจทำให้คุณแม่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ทุดโทรมได้ เพื่อลดภาวะเศร้าและฟื้นฟูร่างกายให้กลับคืนมาเป็นปกติ คุณแม่สามารถเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ ดังนี้

1.การปล่อยวาง

แน่นอนว่าบทบาทที่เปลี่ยนไป จากผู้หญิงทำงานจะต้องอยู่เฉยๆ บางครั้งคนรอบข้างไม่สามารถเป็นอย่างที่คุณแม่เองคาดหวัง อาจมีอาการหงุดหงิดและไม่เข้าใจ คุณแม่เองควรปล่อยวางและทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้น ทำให้เกิดความคาดหวังจากคนในครอบครัว ควรมีการพูดคุยกับคุณพ่อเพื่อลดความรู้สึกไม่เข้าใจของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น

2.การออกกำลังกาย

ในช่วงการ ตั้งครรภ์ ก็สามารถออกกำลังกายเบาๆได้ การออกกำลังกายจะช่วยทำให้คุณแม่บางรายรู้สึกแข็งแรงและผ่อนคลาย รวมถึงการออกกำลังกายจะช่วยลดนํ้าหนักและทำให้มีความสุขกับการอุ้มท้องมากขึ้น

3.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ก็ต้องส่งต่อให้ทารกในครรภ์ คุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้อง เหมาะสม ให้มากเป็นเท่าตัวของคนทั่วไป เพื่อที่จะพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายไตัวเองและทารกในท้อง ซึ่งอาหารบางชนิดจะช่วยปรับอารมณ์ได้

4.การวางแผนก่อนคลอด

การวางแผนก่อนคลอด ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงดูลูก การให้นม การซื้อของ และการคำนวณค่าใช้จ่าย อาจจะฟังดูซีเรียส แต่ในขณะเดียวกันการได้คิดถึงวันที่ลูกน้อยคลอดออกมาก็เป็นเรื่องดีต่อใจคุณแม่ ดังนั้น การวางแผนก่อนคลอดจะช่วยลดความกังวลของคุณแม่ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด มีคุณแม้หลายคนที่ประสบปัญหาความเครียดและความวิตกกังวลในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย เพราะขาดการวางแผนที่ดี เพื่อสุขภาพจิตที่ดีและลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงคุณแม่และคุณพ่อควรวางแผนก่อนการมีบุตรก่อนเสมอ

อย่างที่ทราบดีว่า ภาวะซึ่มเศร้านั้นปัจจัยหลักมาจากสภาพของจิตใจ ความวิตกกังวล ความกลัว หากทำตามข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้สามารถใช้ชีวิตตั้งแต่ระหว่างการตั้งครรภ์ไปถึงหลังคลอดเป็นปกติได้อย่างแน่นอน