เทคนิคการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่มือใหม่เมื่อรู้ว่า ตั้งครรภ์

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/เทคนิคการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่มือใหม่เมื่อรู้ว่า ตั้งครรภ์
เทคนิคการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่มือใหม่เมื่อรู้ว่า ตั้งครรภ์

สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่วางแผนการมีบุตรในครั้งแรกของการ ตั้งครรภ์ อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ขั้นพื้นฐานสำในการดูแลตัวเองและลูกน้อยในครรภ์ โดยเฉพาะสุขภาพร่างกายของคุณแม่ที่ส่งผลทางตรงกับครรภ์ วันนี้เรามีเทคนิคในการดูแลตัวเองของคุณแม่มือใหม่เพื่อเป็นการดูแลครรภ์ในระยะเริ่มต้นดังนี้

1.นัดพบคุณหมอเพื่อเตรียมตัวฝากครรภ์

ขั้นตอนแรกเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่ควรนัดขอคำปรึกษาและฝากครรภ์กับคุณหมอ สามารถเลือกฝากครรภ์กับโรงพยาบาลหรือคลีนิค ซึ่งคุณหมอจะเริ่มให้คำแนะนำถึงพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ การเลือกรับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานของคุณแม่ เช่น การเจาะเลือด การตรวจภายในช่องคลอด สำหรับคุณแม่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปคุณหมอจะมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อหา เพื่อหาภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆที่จะเกิดกับลูกน้อยในครรภ์ นอกจากนี้หากเริ่มฝากครรภ์แล้ว คุณหมอจะให้คำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหาร จ่ายยาเพื่อบำรุงครรภ์ รวมถึงจะได้รับสมุดบันทึกการตั้งครรภ์

2.ลดกิจกรรมและการออกกำลังกายที่ผาดโผนเพื่อลดความเสี่ยงของครรภ์

คุณแม่ที่ชอบเล่นกิจกรรมหรือการออกกำลังกายแบบผาดโผนก่อนการตั้งครรภ์ ควรปรับวิธีการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ช้าลงและเลือกทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายที่ได้รับการกระแทกน้อยลง เช่น การเล่นโยคะ การว่ายน้ำ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับครรภ์และลูกน้อย ซึ่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แรกยังไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะแท้งในระหว่างการตั้งครรภ์มีมากน้อยแค่ไหน เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ควรดูแลตัวเองในช่วงครรภ์แรก

3.อารมณ์ของแม่ส่งผลโดยตรงกับลูกในครรภ์

หากคุณแม่ค่อนข้างมีพฤติกรรมที่มีโอกาสและแนวโน้มในการเกิดความเครียดได้ง่าย ควรหาวิธีการเพื่อช่วยลดความเครียดทางจิตใจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฟังเพลงที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย งดเสพสื่อต่างๆที่กระตุ้นการเกิดความเครียด เป็นต้น เพราะจากการวิจัยพบว่า คุณแม่ที่มีความเครียดระหว่างมีครรภ์จะส่งผลต่อจิตใจของลูก ทำให้ลูกเลี้ยงยาก เจ็บป่วยได้ง่าย เป็นต้น

4.การเลือกรับประทานอาหารในระยะเริ่มตั้งครรภ์

คุณแม่มือใหม่ที่เริ่มมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ควรรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโฟลิกจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ตัวอ่อนมีความแข็งแรง อาหารที่ครบห้าหมู่ ตั้งแต่ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ จะช่วยลดความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทต่างๆ ของลูกน้อยในครรภ์

อย่างไรก็ตามการเริ่มใส่ใจอายุครรภ์ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยให้ลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโตตามกลไกของครรภ์และลดการเติบของครรภ์ไม่เต็มที่อีกด้วย