ทำอย่างไรเมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ สายสตรองต้องเดินทาง

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/ทำอย่างไรเมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ สายสตรองต้องเดินทาง
ทำอย่างไรเมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ สายสตรองต้องเดินทาง

ตั้งครรภ์ ถึงวันหยุดเมื่อไร แทบจะทุกครอบครัวจะมีแพลนการท่องเที่ยวออกเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ถ้าพวกเราร่างกายปกติก็จะเดินทางไปได้เลย แต่ถ้าสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หละ จะต้องแอบกังวลไม่น้อยเลยว่าจะออกเดินทางนั่งรถนาน ๆ ไปต่างจังหวัดได้หรือไม่ ความจริงคือ คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ปกติ ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน ไปเที่ยวต่างจังหวัด เพียงแต่ต้องระวังในเรื่องการกระแทกให้มากที่สุด พร้อมกับคำนึงถึงอายุครรภ์ด้วย

การเดินทางในแต่ละช่วงอายุครรภ์ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ใหม่ ๆ

•ช่วงไตรมาสแรก การเดินทางไกลอาจก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หน้ามืด ทั้งยังเสี่ยงต่อการแท้งได้ง่าย เพราะช่วงนี้ ตัวอ่อนยังฝังตัวกับผนังมดลูกไม่แน่น เมื่อเดินทางไกลและได้รับแรงกระแทกอาจเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังกล่าวได้

•การเดินทางไตรมาสสอง คุณแม่สามารถปรับสภาพกับการตั้งครรภ์ได้แล้ว คุณแม่สามารถเดินทางระยะไกลได้

•การเดินทางไตรมาสสาม คือเดือน 7-9 ช่วงเวลานี้ควรหลีกเหลี่ยง

การเดินทางไกล เพราะอาจมีการคลอดก่อนกำหนดได้ หากจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางทุกครั้ง แต่การเดินทางใกล้ ๆ เช่นไปทำงาน ไปเดินช๊อปปิ้งตามห้าง สามารถทำได้ไม่มีข้อห้ามแต่ต้องระวังเรื่องการเดิน การกระแทก การชน ที่อาจเกิดขึ้นได้

•การเดินทางโดยรถส่วนตัว ให้คุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง โดยรัดเข็มขัดให้สายล่างอยู่ต้นขาและสายบนพาดคล้องผ่านไหล่ เลื่อนที่นั่งปรับเบาะพิงหลังให้รู้สึกสบาย แต่หากคุณแม่ต้องขับรถเอง ควรปรับเก้าอี้ให้นั่งได้สะดวก อย่ารัดเข็มขัดแน่นเกินไป ขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ควรออกรถหรือหยุดรถกะทันหัน แต่หากคุณแม่ใกล้คลอดแล้วไม่ควรขับรถเด็ดขาดเลย

•การเดินทางโดยรถประจำทาง คุณแม่สามารถเดินทางโดยรถประจำทางได้ แต่ต้องหลีกเหลี่ยงรถที่มีคนหนาแน่น เพราะอาจถูกชนกระแทกได้ และระวังในเรื่องการขึ้นลงบันได แนะนำให้คุณแม่นั่งช่วงตอนกลางของรถและติดกับทางเดิน เพราะสามารถลุกนั่งได้สะดวก

•การเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซด์ คุณแม่สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซด์ในช่วงอายุครรภ์ 3 เดือนแรกได้ ควรหลีกเหลี่ยงเส้นทางที่ขรุขระ เพราะอาจเกิดอาการแท้งได้ แต่ถ้าอายุครรภ์ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ขอให้หลีกเหลี่ยงการขึ้นรถมอเตอร์ไซด์เลย

•การเดินทางโดยเครื่องบิน สำหรับคุณแม่อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์สามารถเดินทางได้ แต่ถ้ามีอายุครรภ์ 29 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์ ส่วนคุณแม่อายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป ห้ามขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาดเพราะการเปลี่ยนแปลงความดันภายในห้องโดยสารอาจอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ อาจมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดได้

•การเดินทางโดยเรือ ให้คุณแม่ตั้งครรภ์เดินทางด้วยเรือโดยสารขนาดใหญ่ ไม่ให้เดินทางด้วยเรือขนาดเล็ก เรือหางยาวมีแรงกระแทกสูงมาก และทางขึ้นลงที่สูงและอาจลื่นได้

คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเดินทางใกล้ไกลได้ เพียงแต่ขอให้ดูความเหมาะสมกับประเภทการเดินทาง และมีเสบียงอาหาร ยารักษาโรคไปด้วยเผื่อกรณีฉุกเฉิน