อัลตราซาวด์จำเป็นสำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์ หรือไม่

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/อัลตราซาวด์จำเป็นสำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์ หรือไม่
อัลตราซาวด์จำเป็นสำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์ หรือไม่

เมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ นั่นย่อมหมายถึง มีอีกหนึ่งชีวิตในครรภ์ของคุณแม่อย่างแน่นอน คุณแม่ก็คงต้องอยากทราบหว่าลูกน้อยในครรภ์มีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้าง มีอาการอะไรผิดปกติหรือไม่ คุณแม่เองอาจจะสังเกตุได้แค่จากภายนอก เช่นอาการลูกดิ้น ฟังเสียงหัวใจของลูกเต้นจากเครื่องฟังเสียงของคุณหมอ แต่ทารกภายในครรภ์ เพศ หรืออวัยวะต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตมากน้อยอย่างไร คุณแม่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย นอกจากการทำอัลตราซาวด์

ปัจจุบัน การทำอัลตราซาวด์ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดและจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้มีการทำอัลตราซาวด์แบบ 4 มิติที่เห็นหน้ากันชัดเจนยิ่งขึ้น วันนี้จะมาดูกันว่ามีอัลตราซาวด์กี่แบบ และ อันตรายหรือไม่ จะส่งผลกระทบอะไรต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่

อัลตราซาวด์คืออะไร การทำงานของเสียงที่มีคลื่นเสียงความถี่สูงที่เกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน มากกว่า 20,000 เฮิซร์ต เมื่อเปิดเครื่องอัลตราซาวด์ กระแสไฟฟ้าสลับที่ไหลเข้ามาภายในเครื่องผ่านหัวตรวจจะเกิดการสั่นสะเทือน เมื่อปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาจากหัวตรวจผ่านลงสู่ผิวหน้งเข้ายังอวัยวะภายในที่จะตรวจ เมื่อเสียงกระทบเนื้อเยื่อต่างชนิด ก็จะสะท้อนและดูดกลับของเสียงไม่เท่ากันในเวลาไม่เท่ากันตาม ระดับความลึกของเนื้อเยื่อจะถูกแปลผลให้เป็นภาพบนจอ

อัลตราซาวด์มีกี่แบบ

•อัลตราซาวด์แบบ 2 มิติ คือการประมวผลแสดงภาพ 2 มิติ มีความกว้างและความยาวเป็นภาพแบนๆ มักเห็นเป็นสีขาวดำ แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความพิการแต่กำเนิดได้เกือบทุกชนิด

•อัลตราซาวด์แบบ 3 มิติ คือเป็นการแสดงผลเป็นภาพที่มีความกว้าง ความยาว ความลึกของภาพให้เห็นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นภาพนูนบลึกเสมือนจริง คุณพ่อคุณแม่สามารถเห็นลูกน้อยแบบเสมือนจริง

•อัลตราซาวด์แบบ 4 มิติ คือ มีการประมวลผลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จะสามารถเห็นภาพทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์ตลอดจนเห็นกิริยาอาการที่ทารกกำลังทำอยู่ในขณะตรวจครรภ์ได้ เช่น การยกแขน ขยับนิ้ว การเคลื่อนไหวใบหน้าไปมา

คุณแม่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องอัลตราซาวด์หรือไม่ ในการทำอัลตราซาวด์จำเป็นมากสำหรับคุณแม่ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายทารกในครรภ์ เช่นโครงสร้างหลักได้แก่ กะโหลกศีรษะ โครงกระดูก เนื้อสมอง แขนขา เนื้อปอด หัวใจ อวัยวะหลักภายในเช่น ตับ ไต ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวนนิ้วมือนิ้วเท้าครบหรือไม่อย่างไร

การทำอัลตราซาวด์อันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์หรือไม่ ปัจจุบันพบว่า การอัลตราซาวด์ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดกัน พบว่าลูกน้อยในครรภ์ที่ได้รับการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ไม่ได้มีความพิการหรือการเจริญเติบโตช้ากว่าลูกในท้องของคุณแม่ที่ไม่ได้รับแต่อย่างใด คุณแม่ทั้งหลายจึงสบายใจได้