เมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ อายุเกิน 35 ปี อยากมีลูกน้อย

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/เมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ อายุเกิน 35 ปี อยากมีลูกน้อย
เมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ อายุเกิน 35 ปี อยากมีลูกน้อย

เมื่อคุณแม่ ตั้งครรภ์ อายุเกิน 35 ปี อยากมีลูกน้อยบ้างแล้ว จะทำอย่างไรดี คำถามนี้ไม่ยากอีกต่อไป ปัจจุบันด้วยพัฒนาการแพทย์ที่ล้ำเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางการแพทย์ คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากขึ้น บวกกับคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีทำให้ความสมหวังของคุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 35 ปีโอกาสประสบผลสำเร็จกับการมีลูกน้อยที่ได้คุณภาพแน่นอน

การตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 35 ปีนี้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ต้องทราบว่าการตั้งครรภ์ในช่วงวัยนี้อาจจะต้องพบกับอะไรบ้าง
•การมีลูกยาก หากอายุมากขึ้น แม้ว่าผู้หญิงที่อายุ 35 ขึ้นไปจะบอกว่ามีความพร้อมในเรื่องการเงินและวุฒิภาวะความเป็นแม่แล้ว แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือ สุขภาพ ไม่ได้พร้อมไปกับคุณแม่เลย เพราะอายุมากขึ้น ความแข็งแรงของร่างกายก็ถดถอยตามอายุ โอกาสการตั้งครรภ์ก็จะลดลง ภาวะแทรกซ้อนก็มีมากขึ้น ภาวะการตกไข่ลดน้อยลง ทำให้เกิดปัญหามีบุตรยาก พร้อมกับความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากขึ้นด้วย

•การตรวจวินิจฉัยเพิ่มมากว่า ด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับสภาพร่างกายที่ค่อยๆเสื่อมลง คุณแม่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องได้รับการตรวจครรภ์มากกว่าปกติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

-การเจาะน้ำคร่ำ จำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำสำหรับคุณแม่อายุ 35 ปี เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม หรือ โรคทางพันธุกรรมของลูกน้อยในครรภ์ โดยการเจาะน้ำคร่ำ คุณหมอจะใช้เข็มเล็ก ๆ ขนาดยาวสอดผ่านหน้าท้องเพื่อเจาะเข้าไปยังถุงน้ำคร่ำดูดนำของเหลวมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

-การเจาะเลือดวินิจฉัยโครโมโซม เป็นการเจาะเลือดเพื่อเป็นการคัดกรองภาวะผิดปกติของโครโมโซม เช่น โรคดาวน์ซินโดรม

-การอัลตร้าซาวนด์แบบต่าง ๆ คือการตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมาแปลให้เป็นภาพวีดีโอ เพื่อตรวจดูอายุครรภ์ของคุณแม่ ดูพัฒนาการเพศของทารก และการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ หาสัญญาณของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความผิดปกติ

•อาจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มีลูกง่ายขึ้น สำหรับวิธีนี้ใช้เมื่อกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถมีลูกน้อยได้ตามธรรมชาติ จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ต่าง ๆ มาช่วยในการตั้งครรภ์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว การฉีดเชื้อ ไอวีเอฟอิ๊กซี่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูง แต่ผลลัพธ์นั้นถือว่าประสบความสำเร็จกันมาก มีคู่สามีภรรยาที่มีปัญหาด้านนี้ นิยมให้เทคโนโลยีมาช่วยกันมากขึ้น

จึงกล่าวได้ว่า คุณแม่ที่อยากมีลูกน้อยไม่จำเป็นจะต้องรีบมีลูกน้อยในภาวะที่ตนเองยังไม่พร้อมก็ได้ หากเพียงคุณแม่ศึกษาหาข้อมูลปรึกษาคุณหมอในการเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่อย่างมีคุณภาพและสมวัยวุฒิจะดีกว่า เพราะยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณแม่สมหวังกับการมีลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย