คุณแม่ ตั้งครรภ์ รับโฟลิคมากเกินไป อันตราย!

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/คุณแม่ ตั้งครรภ์ รับโฟลิคมากเกินไป อันตราย!
คุณแม่ ตั้งครรภ์ รับโฟลิคมากเกินไป อันตราย!

โฟเลตเป็นสารอาหารตามธรรมชาติที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ จะขาดไม่ได้ เพราะหากคุณแม่ขาดโฟเลตอาจทำให้ทารกเป็นโรคปลายประสาทเปิด คลอดออกมาไม่มีสมองและกะโหลกศีรษะ หรืออาจเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ได้ อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการสังเคราะห์ยาโฟลิคขึ้นมา โฟลิคเป็นสารที่มีคุณสมบัติเหมือนโฟเลต ทว่ามีปริมาณที่เข้มข้นกว่า และการรับยาโฟลิคเกินขนาดก็อาจเกิดอันตรายได้

ปริมาณโฟลิคที่ไม่ปลอดภัย

ผู้หญิงโดยปกติต้องการโฟลิค 150-180 กรัมต่อวัน ผู้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์และคุณแม่ตั้งครรภ์ควรรับประทานโฟลิค 400 ไมโครกรัมต่อวัน (ถ้าเป็นโฟเลตในผัก ผู้หญิงปกติ 400 ไมโครกรัมต่อวัน ผู้หญิงมีครรภ์ 600 ไมโครกรัมต่อวัน) ในผู้ที่ขาดโฟเลตรุนแรง แพทย์จะฉีดโฟลิคที่สูงไม่เกิน 800 ไมโครกรัมต่อวันให้ สำหรับคุณแม่ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดปลายประสาทเปิด องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้รับโฟลิคสูงถึง 5,000 ไมโครกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นเพดานบนของการรับโฟลิค

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากได้รับโฟลิคสูงเกินไป

1.มะเร็งเต้านมในคุณแม่ การที่คุณแม่ได้รับโฟลิคสูงมากเกินไป อาจทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงถึง 30% ในขณะที่การรับประทานผักใบเขียวที่มีโฟเลตตามธรรมชาติไม่ส่งผลให้เกิดมะเร็ง ในทางตรงกันข้ามกลับช่วยต้านมะเร็งอีกด้วย

2.ทารกเป็นออทิสติกส์ งานวิจัยจาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health พบว่าการที่ทารกในครรภ์ได้รับโฟลิคสูงเกินขนาด ทำให้ทารกมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคออทิสติกส์เพิ่มขึ้น 17.6 เท่า โดยทารกเพศชายจะมีโอกาสเป็นออทิสติกส์มากกว่าเพศหญิง 5 เท่า โดยโฟลิคนี้เป็นโฟลิคในยาและอาหารเสริมเท่านั้น ไม่ใช่โฟเลตตามธรรมชาติ

3.ทารกเป็นเบาหวานและโรคอ้วน การได้รับโฟลิกสูง ทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนอดิโพเนคทิน (Adiponectin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญ ช่วยเปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงาน ทำให้ทารกเป็นโรคอ้วน และเบาหวาน งานวิจัยจากต่างประเทศพบว่าการรับโฟลิคในปริมาณที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด คือ 5,000 ไมโครกรัมต่อวัน หากทารกเป็นเพศหญิง ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอ้วนและเบาหวาน

4.เด็กเป็นหอบหืด ทารกที่ได้รับโฟลิคในปริมาณสูงกว่า 500 ไมโครกรัมต่อวัน มีแนวโน้มที่คลอดออกมาแล้วจะเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น 26% แต่กลับไม่พบว่าโฟเลตในผักใบเขียวตามธรรมชาติจะส่งผลดังกล่าว

การรับประทานผักใบเขียวหลากหลายหมุนเวียนกันไปไม่อาจทำให้คุณแม่ได้รับโฟเลตมากจนเป็นอันตรายได้ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการรับโฟลิคสูงเกินขนาด ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือคุณผู้หญิงที่เตรียมตัวจะมีลูกควรพบแพทย์และรับประทานโฟลิคตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากคุณแม่รับประทานยาโฟลิคตามที่คุณหมอสั่งแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล สามารถรับประทานผักใบเขียวได้ตามปกติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์