คุณแม่ ตั้งครรภ์ กระตุ้นพัฒนาการลูกเองได้

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/คุณแม่ ตั้งครรภ์ กระตุ้นพัฒนาการลูกเองได้
คุณแม่ ตั้งครรภ์ กระตุ้นพัฒนาการลูกเองได้

แม้ว่าทารกในครรภ์จะมีร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อม ทว่าในแต่ละเดือนของการ ตั้งครรภ์ ที่ทารกเจริญเติบโตขึ้น ทารกก็จะมีพัฒนาการต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย คุณแม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ เสริมสร้างร่างกายและพัฒนาการให้กับลูกได้ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ดังนี้

1.ไตรมาสแรก

การเจริญเติบโตของทารก: ในเดือนแรก ไข่จะสร้างรกและถุงน้ำคร่ำ ตัวอ่อนเริ่มสร้างปาก ตา จมูก ในสัปดาห์ที่ 6 มีหัวใจและเริ่มสร้างตุ่มแขนและตุ่มขา
การกระตุ้นพัฒนาการ: คุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้กับลูกน้อยได้ ด้วยการทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส เพราะอารมณ์ของแม่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนหางความสุขที่จะถ่ายทอดไปยังลูกน้อย และส่งผลต่อการสร้างอารมณ์และนิสัยใจคอของลูก ที่สำคัญคุณแม่จะต้องไม่เครียดเพราะนอกจากจะทำให้ทารกเป็นเด็กที่เครียดและฉุนเฉียวง่ายแล้ว หากคุณแม่เครียดมากๆ อาจทำให้เกิดแท้งคุกคามได้อีกด้วย

2.ไตรมาสที่สอง

การเจริญเติบโตของทารก: เข้าเดือนที่ 4 ลูกน้อยของคุณจะเริ่มกระพริบตาและสามารถมองเห็นแสงได้ เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 5 ทารกจะสามารถรับรู้รสชาติและได้กลิ่น หูชั้นในเริ่มเชื่อมกับประสาทสมอง จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการพัฒนาการได้ยิน ส่วนเดือนที่ 6 น้องสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนและตอบสนองต่อเสียงของคุณแม่ได้ ส่วนปอดก็พัฒนามากขึ้น

การกระตุ้นพัฒนาการ: ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 15 เป็นต้นไป คุณแม่กระตุ้นพัฒนาการของน้องได้ด้วยการใช้ไฟฉายส่องท้อง เพื่อช่วยให้การมองเห็นของน้องพัฒนามากขึ้น คุณแม่อาจเปิดเพลงคลาสสิกในน้องฟัง โดยถือเฮดโฟนห่างจากท้องประมาณ 1 ฟุต เพลงจะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและกระตุ้นเครือข่ายใยประสาทให้มีพัฒนาการเกี่ยวกับการได้ยินดีขึ้น นอกจากนี้คุณแม่ยังควรลูบท้องบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของน้องอีกด้วย

3.ไตรมาสที่สาม

การเจริญเติบโตของทารก: เดือนที่ 7 น้องมองเห็นลางๆ และเริ่มจำเสียงคนในครอบครัว ในเดือนที่ 8 เป็นช่วงสร้างภูมิคุ้มกัน และเดือนที่ 9 น้องจะกลับหัวเพื่อรอคลอด

การกระตุ้นพัฒนาการ: เมื่อเข้าสัปดาห์ที่ 25 คุณแม่ควรอ่านนิทานให้น้องฟัง พูดกับน้องบ่อยๆ เพราะน้องเริ่มจดจำเสียงของคุณแม่และคนในครอบครัวได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป คุณแม่ยังสามารถเปิดเพลงให้น้องฟังอย่างต่อเนื่องเพราะประสาทหูยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเดือนสุดท้าย อารมณ์ ประสาทสัมผัส และพัฒนาการของลูกน้อย คุณแม่เสริมสร้างเองได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยการพูดคุย อ่านนิทาน ให้น้องฟังเพลงคลาสสิกและลูบครรภ์บ่อยๆ นอกจากนี้คุณแม่ยังต้องทำจิตใจให้แจ่มใสและไม่เครียด เพียงเท่านี้น้องก็จะคลอดออกมาเป็นเด็กอารมณ์ดีและมีพัฒนาการที่ดีแล้ว