คล้าย ตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ตอนที่ 2 ท้องเทียม, ท้องหลอก

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/คล้าย ตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ตอนที่ 2 ท้องเทียม, ท้องหลอก
คล้าย ตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ตอนที่ 2 ท้องเทียม, ท้องหลอก

ตั้งครรภ์ การท้องเทียม (Spurious pregnancy หรือ Pseudocyesis) หรือภาษาปากเรียกว่าท้องหลอก คือ การที่ร่างกายแสดงอาการคล้ายกับตั้งครรภ์ แต่ไม่ปรากฏว่ามีตัวอ่อนอยู่ภายใน และไม่มีร่องรอยของการมีตัวอ่อน กล่าวคือ ไม่มีรก ไม่มีถุงน้ำคร่ำ ว่าแต่การท้องเทียมหรือท้องหลอกนี่เกิดจากอะไร ต่างจากท้องลมที่เพิ่งพูดถึงในตอนแรกยังไง ไปดูกันเลย

สาเหตุการเกิดท้องเทียม

ท้องเทียมเป็นอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่ง ที่อยู่ๆ ต่อมไฮโปทาลามัส (ต่อมใต้สมอง) ก็ไปกระตุ้นรังไข่ให้สร้างฮอร์โมนสำหรับการตั้งครรภ์ขึ้น ทั้งๆ ที่ไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น สาเหตุที่ต่อมไฮโปทาลามัสทำหน้าที่ผิดปกติเพราะ

1.ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะตั้งครรภ์ โดยปกติแล้วต่อมไฮโปทาลามัสในสมองน้อย เป็นสวมส่วนจิตใต้สำนึก ทำงานแยกต่างหากจากสมองส่วนซีรีบรัมซึ่งเป็นส่วนจิตสำนึก แต่ก็เป็นไปได้ว่าความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะตังครรภ์ซึ่งเกิดขึ้นในส่วนของซีรีบรัมไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสให้หลั่งฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์ขึ้น นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกายังพบว่าผู้ชายที่เชื่อว่าจนถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปผสมเทียมก็มีอาการท้องเทียมได้เช่นกัน

2.โรคของต่อมไฮโปทาลามัส โรคบางโรค เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมอง หรือต่อมใต้สมองมีขนาดหรือลักษณะทางกายภาพผิดปกติ ทำให้ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนผิดพลาด กลุ่มอาการเหล่านี้อาจมีอาการหลังคลอดร่วมด้วย เช่น มีน้ำนมไหล ทั้งๆ ที่ไม่มีการคลอดจริงๆ เกิดขึ้น

3.การได้รับยาบางชนิด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองและสารสื่อประสาท เช่น ยากันชัก และยานอนหลับบางชนิด อาจทำให้ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติได้

ท้องเทียมแตกต่างจากท้องลมอย่างไร

1.ท้องเทียมคือไม่มีตัวอ่อนมาแต่ต้น ท้องลมคือเคยมีตัวอ่อนอยู่แต่ตัวอ่อนไม่พัฒนาหรือฝ่อและหลุดไป

2.ท้องเทียมไม่มีรก หรือร่องรอยการเกิดตัวอ่อน ท้องลมมีรกและถุงน้ำคร่ำที่เจริญเติบโตต่อไปโดยไม่มีตัวอ่อน

3.ท้องเทียม ฮอร์โมนที่แสดงถึงการตั้งครรภ์ไม่สูงมากเพราะส่วนใหญ่มาจากไฮโปทาลามัสและรังไข่ ส่วนท้องลมฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์จะสูงพอๆ กับท้องจริง เพราะรกผลิตฮอร์โมน HCG ตามปกติ

  1. ท้องเทียมเป็นอาการทางจิตจึงเกิดขึ้นได้กับทั้งชายและหญิง แต่ท้องลมเกิดกับผู้หญิงเท่านั้น

การรักษาท้องเทียม

เนื่องจากท้องเทียมเป็นอาการทางจิต วิธีรักษาคือพบจิตแพทย์เพื่อรับยาควบคุมต่อมใต้สมองให้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง หากเป็นเพราะสภาพของตัวต่อมเอง เช่น ต่อมมีขนาดหรือลักษณะผิดปกติก็ต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับประทานยาเช่นกัน หากเป็นโรคเนื้องอก ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อผ่าตัดหรือรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

หากประจำเดือนขาด คลื่นไส้ อาเจียน คุณผู้หญิงอย่าเพิ่งฟันธงว่าท้องทุกกรณี เพราะโลกนี้ยังมีโรคที่ทำให้มีอาการคล้ายตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย