คล้าย ตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ตอนที่ 1 ท้องลม

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/คล้าย ตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ตอนที่ 1 ท้องลม
คล้าย ตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ ตอนที่ 1 ท้องลม

เมื่อคุณผู้หญิงประจำเดือนขาด และเริ่มมีอากรแพ้ท้อง โดยมากก็มักจะคิดว่าตนเองกำลัง ตั้งครรภ์ ทว่ากลับมีโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเหมือนตั้งครรภ์ทุกประการ แต่เมื่ออัลตร้าซาวด์ดูแล้วกลับไม่พบทารก นั่นก็คือ ท้องลม (Blighted ovum)

ท้องลมคืออะไร

ท้องลมคือการตั้งครรภ์โดยไม่มีตัวอ่อน โดยปกติแล้วเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิ เปลือกหุ้มไข่จะสร้างฮอร์โมน HCG หรือ Human Chorionic Gonadotropin ขึ้นมา เมื่อเปลือกไข่พัฒนาไปเป็นรก รกจะเป็นตัวผลิตฮอร์โมน HCG ต่อไป ฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้รังไข่ของแม่สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ที่ทำให้โพรงมดลูกหนาเพื่อเตรียมรับการฝังตัวของไข่ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เอ็นข้อต่อยืดขยายเตรียมคลอด จนเจ็บครรภ์คลอด และมีน้ำนม

ในกรณีของผู้ที่ท้องลม เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิไม่สมบูรณ์ ตัวอ่อนจึงไม่แบ่งเซลล์ หรือแบ่งเซลล์และเกาะในโพรงมดลูกแล้วแต่ ตัวอ่อนฝ่อไป ทว่าแทนที่รกจะหลุดออกมาพร้อมหรือหลังตัวอ่อนเล็กน้อย รกกลับยังพัฒนาต่อไป ฮอร์โมนเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์ในร่างกายของผู้ป่วยก็ยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหมือนตั้งท้องทุกประการ

ในการวินิจฉัย แพทย์จะทำการอัลตร้าซาวด์ หากพบถุงน้ำคร่ำขนาดใหญ่กว่า 20 มิลลิเมตรโดยไม่พบตัวอ่อน ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคท้องลม โดยผู้หญิงที่ท้องลมมีจำนวน 50% ของผู้หญิงที่แท้งลูกทั้งหมด

การรักษาอาการท้องลม

ปกติแล้วหากปล่อยเอาไว้ก่อน พอร่างกายรู้ว่าไม่มีตัวอ่อน ร่างกายก็จะปรับฮอร์โมนใหม่และทำการขับรกออกมาเอง ในบางรายอาจท้องลมไปจนเจ็บครรภ์คลอด และทำการคลอดรกออกมา อย่างไรก็ดีหากคุณไปพบแพทย์ และแพทย์วินิจฉัยว่าท้องลม วิธีการรักษา คือ ขูดมดลูกและนำถุงน้ำคร่ำออกมา
สาเหตุการเกิดท้องลม

1.โครโมโซมในอสุจิและไข่ไม่สมบูรณ์ทำให้ตัวอ่อนไม่แบ่งเซลล์

2.คุณแม่ได้รับสารเคมีที่เป็นพิษในช่วง 1-3 สัปดาห์แรกหลังการปฏิสนธิ ทำให้ตัวอ่อนหยุดแบ่งเซลล์และฝ่อลง

3.คุณแม่ขาดสารอาหารรุนแรง ในช่วงที่ตัวอ่อนเริ่มแบ่งเซลล์

ท้องลมแล้วจะกลับมาท้องปกติได้ไหม

คุณผู้หญิงที่เคยท้องลมมาแล้ว สามารถกลับมาตั้งท้องตามปกติได้ แต่ควรพบสูตินรีแพทย์เพื่อเตรียมตัวในการตั้งครรภ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและต้องไม่เครียด

โดยสรุปแล้วท้องลมคือการตั้งครรภ์โดยไม่มีตัวอ่อน เพราะตัวอ่อนได้ฝ่อลงไปแล้ว ทว่ารกยังเจริญเติบโตและกระตุ้นให้ร่างกายของคุณผู้หญิงสร้างฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์ต่อไป การรักษาทำได้ง่ายๆ แค่ขูดมดลูก หลังจากนั้นคุณผู้หญิงสามารถตั้งท้องจริงๆ ได้ ขอเพียงปรึกษาแพทย์และดูแลตัวเองอย่างดีเท่านั้น