ผู้หญิง ตั้งครรภ์ กับการป้องกันแท้งคุกคาม

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/ผู้หญิง ตั้งครรภ์ กับการป้องกันแท้งคุกคาม
ผู้หญิง ตั้งครรภ์ กับการป้องกันแท้งคุกคาม

แท้งคุกคามในผู้หญิง ตั้งครรภ์ ไม่ใช่การเสียทารกในครรภ์ไปในทันที แต่เป็นภาวะใกล้จะแท้ง หรือมีความเสี่ยงที่จะแท้ง แม้การแพทย์แผนปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมาก แต่มีเพียง 50% ของภาวะแท้งคุกคามเท่านั้น ที่คุณหมอสามารถรักษาทารกในครรภ์เอาไว้ได้ การป้องกันการแท้งคุกคามจึงเป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรทำตั้งแต่เนิ่นๆ

รับมือกับแท้งคุกคามชนิดป้องกันไม่ได้

แท้งคุกคามที่ป้องกันไม่ได้ เป็นการป้องกันไม่ได้หลังจากที่มีการตั้งครรภ์แล้ว แต่ยังพอรับมือหรือบรรเทาอาการได้หากเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ดังนี้

  • โครโมโซมของทารกผิดปกติ 50% ของทารกที่แท้งมักพบว่ามีโครโมโซมผิดปกติ โดยมากทารกจะตายในครรภ์ โครโมโซมผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่สามารถป้องกันได้ และการเจาะเลือดตรวจโครโมโซมของคุณพ่อคุณแม่ก่อนตัดสินใจตั้งครรภ์สามารถป้องกันความผิดปกติของทารกได้เพียง 30% เท่านั้น
  • ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น ผนังมดลูกบาง ไม่แข็งแรง โพรงมดลูกมีผังผืด หรือมีเนื้องอกในโพรงมดลูก คุณแม่ที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์มักแท้งเพราะความผิดปกติเหล่านี้ แต่ถ้าคุณแม่ที่เตรียมตัวมาก่อนการตั้งครรภ์ อาจเข้าพบสูตินรีแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขอวัยวะสืบพันธุ์ให้มีสภาพพร้อมกับการรองรับตัวอ่อนได้
  • โรคประจำตัวของคุณแม่ โรคประจำตัวของคุณแม่ที่ก่อให้เกิดแท้งคุกคาม เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคต่อมไทรอยด์ โรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนการติดเชื้อบางชนิดในช่องคลอด คุณแม่ที่เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ควรรักษาโรคเหล่านี้เสียก่อน

5 วิธีป้องกัน แท้งคุกคามชนิดป้องกันได้

แท้งคุกคามชนิดที่สามารถป้องกันได้ มักเกิดจากพฤติกรรมของคุณแม่ ดังนั้นแค่ปรับพฤติกรรมก็สามารถที่จะป้องกันแท้งคุกคามได้แล้ว ดังนี้

1.ลดความเครียด เพราะความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แท้งได้

2.งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เช่น ชา ชาเขียว กาแฟ โกโก้ ช้อกโกแลต น้ำอัดลมน้ำดำ และงดเครื่องดื่มมีโคเคน เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง

3.งดรับสารพิษและสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย เช่น งดสูบบุหรี่ และงดการเป็นผู้สูบบุหรี่ลำดับสอง เนื่องจากการที่มีคนในบ้านสูบบุหรี่ สารพิษในบุหรี่จะติดตามเสื้อผ้าและฝาผนังบ้าน เมื่อคุณแม่สูดเข้าไป คุณแม่จะกลายเป็นผู้สูบบุหรี่ลำดับสอง ซึ่งเท่ากับสูบเองทุกประการ

4.ไม่ยกของหนักและหลีกเลี่ยงแรงสะเทือน เช่น ไม่นั่งตุ๊กตุ๊กหรือซ้อนมอร์เตอร์ไซค์ข้ามลูกระนาดแรงๆ หรือแล่นบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีก่อนไปจนถึงและขณะตั้งครรภ์ และใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

90% ของแท้งคุกคามป้องกันได้หากคุณแม่เตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์และดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณผู้หญิงจึงควรพบสูตินรีแพทย์เพื่อเตรียมตัวตั้งครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั้งกับตัวของคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์