รกลอกตัวก่อนกำหนด ภัยเงียบขณะตั้งครรภ์

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/รกลอกตัวก่อนกำหนด ภัยเงียบขณะตั้งครรภ์
รกลอกตัวก่อนกำหนด ภัยเงียบขณะตั้งครรภ์

รกลอกตัวเป็นโรคที่อาจเกิดกับใครก็ได้ในขณะตั้งครรภ์ หากลอกเพียงเล็กน้อยอาจไม่มีอันตรายใดๆ แต่หากลอกออกทั้งหมดจะทำให้เกิดการเสียเลือดมาก อาจต้องตัดมดลูก หรืออาจทำให้คุณแม่และลูกน้อยเสียชีวิต รกลอกตัวจึงนับเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบขณะตั้งครรภ์ที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในบทความนี้

รกลอกตัวคืออะไร

รกลอกตัว คือ ภาวะที่รกลอกหลุดออกจากโพรงมดลูก ก่อนจะถึงกำหนดคลอด โดยมีทั้งการลอกตัวแบบเปิดเผย คือ มีเลือดไหลออกมาและลอกตัวแบบไม่เปิดเผย คือ เลือดขังอยู่ด้านหลังของรกไม่ไหลออกมา รกลอกตัวเพียงเล็กน้อยยังไม่มีอันตรายมาก แต่จะอันตรายอย่างที่สุดหากลอกออกมาทั้งหมด

รกลอกตัวแตกต่างจากรกเกาะต่ำอย่างไร

รกเกาะต่ำ เป็นกรณีที่รกเกาะอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ คือ เกาะใกล้กับปากช่องคลอด 2-5 เซนติเมตร รวมถึงเกาะชิด หรือเกาะคลุมปากช่องคลอด แต่รกลอกตัวนี้เกิดกับการตั้งท้องที่รกเกาะอยู่ในตำแหน่งปกติ กล่าวคือ ส่วนบนของโพรงมดลูก

นอกจากนี้โรครกเกาะต่ำสามารถวินิจฉัยได้ในสัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์ และจะเริ่มมีเลือดออกในช่วงไตรมาสที่ 3 เมื่อปากมดลูกเริ่มขยาย แต่รกเกาะต่ำอาจไม่มีเลือดออก หรือมีเลือดออกในช่วงใดของการตั้งครรภ์ก็ได้

สาเหตุการเกิดรกลอกตัว

  1. คุณแม่ได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณท้องน้อย
  2. คุณแม่รับสารเสพติดบางชนิด เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เสพยาเสพติด
  3. ปัจจัยที่เกิดจากร่างกายของคุณแม่ เช่น คุณแม่อายุเกิน 35 ปี หรือมีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
  4. ปัจจัยที่เกิดจากครรภ์ เช่น ตั้งครรภ์แฝด สายสะดือสั้น นอกจากนี้หากคุณแม่มีอาการน้ำเดิน (ถุงน้ำคร่ำแตก) ไม่ว่าจะในช่วงใดของการตั้งครรภ์ก็อาจทำให้เกิดรกลอกตัวได้

ผลกระทบต่อลูก

  1. สมองพิการ เมื่อรกลอก มดลูกจะบีบตัว เป็นเหตุให้ทารกขาดออกซิเจนจนสมองพิการ
  2. คลอดก่อนกำหนด เพราะเมื่อรกลอก มดลูกก็จะบีบตัวอย่างแรงเพื่อคลอด ไม่ว่าจะมีอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตาม
  3. เสียชีวิต ทารกที่คลอดเพราะรกลอกก่อนกำหนด 100 คน จะมีทารกที่เสียชีวิต 12 คน

ผลกระทบต่อคุณแม่

  1. เสียเลือดมาก อาจมีภาวะซีดและช็อก
  2. ตกเลือดหลังคลอด บางรายไม่อาจห้ามเลือดได้ จนแพทย์ต้องพิจารณาตัดมดลูก
  3. อาจเสียชีวิต คุณแม่ที่เสียเลือดจนเสียชีวิตมีอัตรา 6% ของผู้ป่วยรกลอกก่อนกำหนดทั้งหมด

คุณแม่ที่รกลอกตัวก่อนกำหนดครรภ์แรกจะมีโอกาส 4-12% ที่จะกลับมาเป็นอีกในครรภ์ที่ 2 และหากเกิดภาวะดังกล่าวอีกในครั้งที่ 2 ก็จะมีโอกาสสูงถึง 25% ที่จะเกิดภาวะรกลอกก่อนกำหนดในครรภ์ที่ 3 ดังนั้นหากคุณแม่ที่เคยเป็นโรคนี้แล้ว ในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป ต้องแจ้งให้แพทย์ที่รับฝากครรภ์ทราบ และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด