มารู้จักกับ 3 วัคซีนเสริม ที่ควรให้ลูกฉีดเพิ่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

หน้าแรก/สุขภาพเด็ก/มารู้จักกับ 3 วัคซีนเสริม ที่ควรให้ลูกฉีดเพิ่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย
มารู้จักกับ 3 วัคซีนเสริม ที่ควรให้ลูกฉีดเพิ่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

เด็กทุกคนควรรับ วัคซีนพื้นฐาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเอาไว้ทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ 1. วัคซีนวัณโรค (BCG) 2. วัคซีนตับอักเสบบี (HB) 3. วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) 4. วัคซีนโปลิโอ (OPV) 5. วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) 6. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 7. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และ 8. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ทว่าในความเป็นจริงแล้ว ยังมี วัคซีนเสริม ที่ช่วยป้องกันโรคบางโรคที่ไม่ใช่วัคซีนพื้นฐาน ที่คุณแม่ควรให้ลูกฉีด ซึ่งมีดังนี้

1.โรต้า ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อโรคที่ทำให้เด็กแรกเกิด – 5 ปี เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงและอาเจียนอย่างหนัก จนเด็กเกิดอาการขาดน้ำและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ภูมิคุ้มกันในนมแม่เองก็สามารถป้องกันได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ ดังนั้นวัคซีโรต้าจึงเป็นวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่คุณแม่ควรให้น้องรับเพิ่มเติมจากวัคซีนพื้นฐาน วัคซีนโรต้าไม่ได้ใช้ฉีดแต่ใช้หยอดให้เด็กรับประทาน โดยช่วงอายุที่ควรรับวัคซีนครั้งแรก คือ 6-14 สัปดาห์ หากอายุน้อยกว่านี้จะไม่ปลอดภัย หากอายุมากกว่านี้จะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน วัคซีนโรต้ามี 2 ชนิด คือ แบบที่รับประทาน 2 ครั้งและแบบที่รับประทาน 3 ครั้ง คุณแม่ควรพาน้องไปรับวัคซีนตามนัด เพราะช่วงเวลาในการรับ วัคซีนโรต้า จำกัดมากๆ ค่ะ

2.อีสุกอีใส วัคซีนอีสุกอีใสจะต้องฉีด 2 เข็ม เมื่อฉีดแล้วจะสามารถป้องกันได้ 98% ช่วงเวลาในการฉีด เด็กสามารถฉีดเข็มแรกได้เมื่อมีอายุ 12-18 เดือน และฉีดเข็มที่ 2 เมื่อมีอายุ 4 ปี หรือหลังจากที่รับเข็มแรกแล้ว 3 เดือน หากพ้นช่วงวัยนี้ ยังมีรอบสอง คือ ฉีดช่วงอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยฉีดสองเข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน อย่างไรก็ดีอีสุกอีใสเป็นโรคที่ไม่รุนแรงในทารกและเด็กเล็ก แต่จะรุนแรงในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้ที่มีอายุมาก ดังนั้นคุณแม่อาจจะยังไม่ให้น้องรับวัคซีนช่วง 1 ขวบแต่ไปรับเอาช่วง 13 ปีเลยก็ได้ค่ะ

3.ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มี 2 ชนิด ชนิดแรกป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A B และ C และชนิดที่สอง ป้องกัน 4 สายพันธุ์ โดยครอบคลุมสายพันธุ์ที่แตกออกมาจากสายพันธุ์ A และ B ได้ด้วย เด็กสามารถเริ่มรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ปีควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม แต่ละเข็มห่างกัน 1-2 เดือน และรับวัคซีนต่อปีละ 1 เข็ม เมื่อฉีดแล้วสามารถป้องกันได้ 70-80% เมื่อรับวัคซีนแล้วอาจเป็นหวัดอีกได้ แต่อาการจะไม่รุนแรง