4 วิธีคลายร้อนของคนท้อง ช่วยให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น

4 วิธีคลายร้อนของคนท้อง ช่วยให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น

คุณแม่ ตั้งครรภ์ มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากกว่าคนทั่วไป ด้วยนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวร่างกายที่ยาก ทำให้รู้สึกอึดอัด

สาเหตุที่คุณแม่ตั้งครรภ์ รู้สึกร้อนอบอ้าวกว่าคนปกติ

สาเหตุที่คุณแม่ตั้งครรภ์ รู้สึกร้อนอบอ้าวกว่าคนปกติ

ในช่วงหน้าร้อนที่อากาศในเมืองไทยร้อนระอุ อุณหภูมิในแต่ละวันสูงถึง 40 องศา เป็นปัญหาที่ คุณแม่ ตั้งครรภ์ ทุกคนต้องเผชิญ ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า