5 วิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หน้าแรก/พัฒนาการเด็ก/5 วิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 6-12 ปี
5 วิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 6-12 ปี

สำหรับเด็กวัยเรียนต้องใช้พลังกายและพลังสมอง อาหารจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้กับเด็กๆ หลักการง่ายๆ ของการจัดมื้ออาหารให้เด็กคือ “จัดให้เหมาะสมตามช่วงวัย” ตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นมา

เด็กมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน เช่น 0-6 เดือน ต้องการนมแม่เพียงอย่างเดียว หลังจาก 6 เดือน ทารกต้องการสารอาหารมากขึ้นเพื่อนำไปสร้างพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัย เป้นต้น

 

เด็กในวัยเรียน 6-12 ปี ต้องได้รับสารอาหารแบบไหน

  1. เด็กในวัยนี้จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ ควรจัดอาหารให้ครบถ้วน ได้สัดส่วน และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเด็ก
  2. ควรจัดอาหารหลักให้เด็กบริโภคครบทั้ง 3 มื้อ ไม่ควรเว้นมื้อใดมื้อหนึ่ง โดยเฉพาะมื้อเช้า
  3. ควรให้เด็กบริโภคอาหารตรงเวลา เลี่ยงขนมจุบจิบ เพราะไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
  4. ควรจัดอาหารว่างที่มีประโยชน์ให้เด็กบริโภคตอนสายและตอนบ่าย
  5. ในแต่ละมื้อควรรับประทานให้หลากหลาย ไม่ควรจัดให้มีอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเพียงอย่างเดียว ทำให้หลากหลาย

 

การจัดอาหารให้เด็กวัยเรียนให้ครบ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ไอโอดีน เหล็ก แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และโฟเลท เป็นต้น ซึ่งจะได้รับสารอาหารอย่างสมดุล เป็นผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตดี

 

– ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข ฉบับที่ 201 โดย สสส.