โรคภูมิแพ้ในเด็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันได้

โรคภูมิแพ้ในเด็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันได้

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดฝุ่นละออง ฝุ่นควันรถมากขึ้น จนก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้