วิธีดูแลสะดือทารกหลังคลอด ให้สะอาดและปลอดภัย

วิธีดูแลสะดือทารกหลังคลอด ให้สะอาดและปลอดภัย

การที่ลูกร้องนั้นมาจากความเย็นของแอลกอฮอล์ การเช็ดทำความสะอาดในช่วงสายสะดือยังไม่หลุดออก กับขั้นตอน วิธีดูแลสะดือทารก ดังนี้