เตรียมพร้อมรับมือ ความเจ็บป่วย ที่มักเกิดขึ้นกับลูก วัยแรกเข้าอนุบาล

เตรียมพร้อมรับมือ ความเจ็บป่วย ที่มักเกิดขึ้นกับลูก วัยแรกเข้าอนุบาล

นอกจากเรื่องการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ๆ อีกปัญหาหนึ่งก็คือ เด็กวัยอนุบาลจะป่วยง่ายกว่าเด็กวัยอื่นๆ