รกลอกตัวก่อนกำหนด ภัยเงียบขณะตั้งครรภ์

รกลอกตัวก่อนกำหนด ภัยเงียบขณะตั้งครรภ์

รกลอกตัวเป็นโรคที่อาจเกิดกับใครก็ได้ที่ ตั้งครรภ์ หากลอกเพียงเล็กน้อยอาจไม่มีอันตรายใดๆ แต่หากลอกออกทั้งหมดจะทำให้เกิดการเสียเลือด