ขั้นตอนดูแลก่อน ฟันน้ำนมซี่แรก ของลูกน้อยจะขึ้น

ขั้นตอนดูแลก่อน ฟันน้ำนมซี่แรก ของลูกน้อยจะขึ้น

การดูแลฟันน้ำนมให้ดีมีผลต่อการขึ้นของฟันแท้ด้วยค่ะ ถ้าดูแลฟันน้ำนมไม่ดี จะทำให้ฟันน้ำนมหลุดก่อนเวลาอันควร