4 พื้นฐานอารมณ์ของลูกน้อยที่คุณแม่ควรทราบ

4 พื้นฐานอารมณ์ของลูกน้อยที่คุณแม่ควรทราบ

พื้นฐานอารมณ์ของลูกน้อยที่คุณแม่ควรทราบ เด็กแต่ละคนเกิดมาพร้อมความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับโลกรอบตัวต่างกัน เด็กเลี้ยงง่าย (Easy Child)