สื่อธรรมชาติกับการเรียนรู้ของเด็ก

สื่อธรรมชาติกับการเรียนรู้ของเด็ก

สื่อที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย อย่างเช่น สื่อธรรมชาติเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ สามารถช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กได้พร้อมๆ กันในหลายด้าน