ความดันโลหิตสูง-ต่ำ ขณะตั้งครรภ์เกิดจากสาเหตุใด

ความดันโลหิตสูง-ต่ำ ขณะตั้งครรภ์เกิดจากสาเหตุใด

ความดันต่ำนั้นมักจะเจอในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ แต่ความดันสูงระหว่างการตั้งครรภ์ หรือเป็นความดันสูงก่อนการตั้งครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์แล้วอาจจะทำให้เกิดครรภ์