4 วิธีดูแลหน้าท้องลายขณะตั้งครรภ์ วิธีรับมือง่ายๆ บรรเทาอาการแตกลายของหน้าท้อง

4 วิธีดูแลหน้าท้องลายขณะตั้งครรภ์ วิธีรับมือง่ายๆ บรรเทาอาการแตกลายของหน้าท้อง

คุณแม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์ได้ 6 เดือน จะอยู่ในช่วงปัญหาผิวพรรณที่ป้องกันได้ยาก เนื่องจากผิวหนังถูกยืดหรือดึงให้ขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว