คำแนะนำในการ ตั้งชื่อลูกสาว ที่เกิดวันศุกร์ พร้อมความหมายชื่อ

หน้าแรก/วิธีเลี้ยงลูก/คำแนะนำในการ ตั้งชื่อลูกสาว ที่เกิดวันศุกร์ พร้อมความหมายชื่อ
คำแนะนำในการ ตั้งชื่อลูกสาว ที่เกิดวันศุกร์ พร้อมความหมายชื่อ

ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนดไว้ว่าการ ตั้งชื่อลูกสาว ที่เกิดวันศุกร์นั้น นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุดคือจะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น สำหรับอักษรวรรคกาลกิณีของคนเกิดวันศุกร์คือ ย ร ล ว โดยเด็ดขาด

ซึ่งชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาวประมาณ 2-4 พยางค์ มีตัวอักษร สระในวรรค หรือ ทักษาอื่น ๆ รวม ๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตามหลักวิชาเลขศาสตร์และอายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวมดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

ตามหลักทักษาปกรณ์ ในการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์นิยมใช้ วรรคศรี ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

ซึ่งการนับเวลาที่มงคลสำหรับการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์นี้ คือเวลาที่เกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ตามโหราศาสตร์ไทย โดยเราจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00-05.59 ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน คือ เกิดวันศุกร์เวลา 06.00 (6 โมงเช้า – เช้าวันเสาร์เวลาตี 5.59 นาที) นับเป็นวันศุกร์

ทีนี้เรามาดูชื่อสำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ กันดีกว่าว่าจะมีชื่อและความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคลอะไรกันบ้างให้กับลูกสาวแสนสวยของเรา

กนกนุช กะ-หนก-นุช แปลว่า หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กฤติมา กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์
จิดาภา จิ-ดา-พา แปลว่า รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
คุณัญญา คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
ชมพูนุท ชม-พู-นุด แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์
ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ณัฎฐกานต์ นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
บุญญิสา บุน-ยิ-สา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
เบญญาภา เบน-ยา-ภา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ผกากาญจน์ ผะ-กา-กาน แปลว่า ดอกไม้ที่มีค่ายิ่ง
ปุญญิศา ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ธัญชนิด ทัน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี ผู้ให้เกิดสิริมงคล

ในการ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ นี้ยังมีอีกมากมายให้เลือก ที่สำคัญขอเพียงแต่ไม่มีอักษรกาลิณี ย ร ล ว เหล่านี้โดยเด็ดขาด อักษรที่เหลือก็สามารถนำมาตั้งชื่อให้กับลูกสาวตัวน้อยได้ตามใจคุณพ่อคุณแม่เลยว่าอยากจะให้ลูกสาวชื่ออะไร ไม่ว่าจะตามหลักโหราศาสตร์ หรือ ตามชื่อคุณพ่อคุณแม่ ตามสมัยนิยม ตามความหมายที่ดีเป็นสิริมงคล ก็เลือกตั้งกันได้เลย