การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม แตกต่างกันยังไง ระหว่างเจาะน้ำคร่ำ และเจาะเลือด NIPT

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม แตกต่างกันยังไง ระหว่างเจาะน้ำคร่ำ และเจาะเลือด NIPT

ความสมบูรณ์ของลูกน้อย ยังรวมถึงการปราศจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม จึงเป็นเรื่องที่คุณแม่ควรให้ความสำคัญ