ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนด เสี่ยง มีบุตรยาก

ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนด เสี่ยง มีบุตรยาก

การ มีบุตรยาก ในผู้หญิงอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรม การฉายรังสีที่อาจส่งผลให้รังไข่ทำงานผิดปกติ รวมไปถึงวิถีชีวิตปัจจุบัน