พัฒนาการทารกในครรภ์ช่วง 3 เดือนแรกที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ต้องทำความเข้าใจ

พัฒนาการทารกในครรภ์ช่วง 3 เดือนแรกที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ต้องทำความเข้าใจ

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ รู้สึกความผิดปกติทางร่างกาย อย่างเช่น ประจำเดือนไม่มา เกิดอาการคลื่นไส้ และได้ทำการตรวจครรภ์เบื้องต้นและพบว่าตั้งครรภ์ นอกจากคุณจะต้องดูแลตัวเองแล้ว ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องชองพัฒนาการของลูกน้อยด้วย เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวในการดูแลลูกน้อยของคุณได้ในช่วง 3 เดือนนี้ พัฒนาการทารกในครรภ์ช่วง 3 เดือนแรก พัฒนาการทารกในครรภ์ช่วง…