ธาตุเหล็กมีความสำคัญกับลูกน้อยอย่างไร

ธาตุเหล็กมีความสำคัญกับลูกน้อยอย่างไร

ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ธาตุเหล็ก คือ เกลือแร่ชนิดหนึ่งที่สำคัญมาก อยู่ในเม็ดเลือดแดง พาออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆ