ตั้งครรภ์ สัปดาห์ที่ 5 เริ่มมีอาการ เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย จมูกไวต่อกลิ่น แพ้ท้อง คลื่นไส้

ตั้งครรภ์ สัปดาห์ที่ 5 เริ่มมีอาการ เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย จมูกไวต่อกลิ่น แพ้ท้อง คลื่นไส้

ตั้งครรภ์ 5 สัปดาห์ หรือเข้าสู่เดือนที่ 2 ของการท้อง ขนาดของทารกจะโตประมาณเมล็ดงาหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย และเริ่มที่จะมีรูปร่างเหมือนทารกน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ