อาการอะไรบ้างที่คุณแม่ต้องเจอระหว่างการ ตั้งครรภ์

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/อาการอะไรบ้างที่คุณแม่ต้องเจอระหว่างการ ตั้งครรภ์
อาการอะไรบ้างที่คุณแม่ต้องเจอระหว่างการ ตั้งครรภ์

แน่นอนว่าในช่วงระหว่าง ตั้งครรภ์ คุณแม่แต่ละคนมักมีอาการที่แตกต่างกันออกไป เพราะในช่วงนี้ฮอล์โมนต่างๆในร่างกายของคุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นอกจากนี้สภาวะสุขภาพของคุณแม่เองก็ส่งผลทำให้ประสบสภาวะต่างๆ ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถสังเกตุได้โดยจะมีอาการต่างๆ ดังนี้

1.อาการแพ้ท้อง

อาการแพ้ท้องส่วนใหญ่จะเริ่มมีการระหว่าง 1-4 เดือนแรกของครรภ์ ในคุณแม่บางท่านจะรับประทานอะไรไม่ได้ มีอาการหงุดหงิดร่วมด้วย คลื่นไส้ อาเจียน ส่งผลให้น้ำหนัดลดลง ในบางรายจะรับประทานไม่ได้แม้กระทั่งดื่มน้ำ จะทำให้ร่างกายเกิดการขาดน้ำ ซึม ไม่มีแรงทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวัน หากมีอาการแพ้มากๆ ควรพบแพทย์ เพราะมีโอกาสเจอภาวะเสี่ยงของครรภ์ที่ผิดปกติได้ เช่น การแพ้ท้องระดับรุนแรง การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น

2.อาการเลือดออกทางช่องคลอด

อาการเลือดออกทางช่องคลอดสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ หากเกิดภาวะเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น สำหรับในบางกรณีการเกิดเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์มีโอกาสนำไปสู่การเสียชีวิตของคุณแม่ได้ เช่น การตั้งครรภ์นอดมดลูก เพราะฉะนั้นหากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างแท้จริง

3.อาการกินจุ

ปริมาณการรับประทานอาหารที่มากกว่าปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับคุณแม่เองสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อครรภ์ให้มากที่สุด โดยอาหารที่รับประทานเข้าไปจะต้องครบห้าหมู่ ซึ่งหากคุณแม่รับประทานอาหารที่มีคุณค่าน้อยและไม่มีประโยชน์ จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ยากหลังคลอด ลูกน้อยเองก็จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทำให้เจริญเติบโตไม่เต็มที่

4.โมโหร้ายหรือน้อยใจง่าย

สภาวะทางอารมณ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์มักมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บางรายจะโกรธง่าย ขี้ใจน้อย แม้ว่าคนรอบๆ ตัวจะมีพฤติกรรมที่ปกติดีทุกอย่างก็ตาม อันสืบเนื่องมาจากฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครัวควรเข้าใจคุณแม่ในช่วงนี้ให้มาก ในบางรายมีโอกาสเกิดอาการซึมเศร้าหลังคลอดตามมาอีกด้วย

อย่างไรก็ตามอาการต่างๆของคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ย่อมแตกต่างมากน้อย แล้วแต่สภาพร่างกายและพื้นฐานจิตใจของแต่ละคน ซึ่งหลังคลอดแล้วทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาวะปกติไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด