การอ่านหนังสือให้ทารกฟังขณะ ตั้งครรภ์

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/การอ่านหนังสือให้ทารกฟังขณะ ตั้งครรภ์
การอ่านหนังสือให้ทารกฟังขณะ ตั้งครรภ์

ประมาณสัปดาห์ที่ 16 ของการ ตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะสามารถรับรู้ ได้ยินเสียงของพ่อแม่ และโลกภายนอกแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทารกในครรภ์คือ การอ่านหนังสือให้ทารกฟังขณะ ตั้งครรภ์ ที่ช่วยให้เด็กที่คลอดออกมามีความฉลาดทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ โดยมีเคล็ดลับการอ่านมาแนะนำดังนี้

1.อ่านหนังสืออย่างมีลูกเล่น

การอ่านหนังสือให้ทารกในครรภ์ฟัง คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิ่มเติมความสนุกสนานด้วยการใช้ลูกเล่น เรื่องนํ้าเสียง หรือแสดงท่าทางประกอบได้ แม้ว่าทารกจะไม่เห็น แต่ก็จะทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงเรื่องราวที่มากกว่าการอ่านหนังสือปกติ รวมถึงสร้างความสนใจให้กับทารกในครรภ์ ขณะที่พ่อแม่เองก็จะไม่เบื่อ เพราะได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสืออย่างมีอารมณ์ร่วมไปด้วย

2.เนื้อหาของหนังสือที่น่าสนใจ

สิ่งสำคัญในการเลือกหนังสือมาอ่านให้ทารกในครรภ์ฟังคือ เนื้อหาของหนังสือต้องเหมาะกับเด็ก โดยมากควรเป็นหนังสือนิทานที่มีเนื้อหาน่ารัก มองโลกในแง่ดี มีความคิดเชิงบวก แต่เบื้องต้นพ่อแม่ที่อ่านก็ควรจะเลือกเรื่องราวที่ตัวเองสนใจ เช่น มีสัตว์ที่คุณแม่รัก เกี่ยวข้องกับการผจญภัยที่คุณพ่อชอบ เพื่อให้พ่อแม่สามารถเอ้นจอยไปกับทารกในครรภ์ด้วย

3.สัมผัสกับท้องคุณแม่ขณะอ่าน

การใช้มือสัมผัสกับท้องของคุณแม่ไปด้วย ขณะที่พ่อแม่กำลังอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นสิ่งที่ชวยกระตุ้นให้ลูกได้รู้สึกถึงสายใยรักที่ผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก ทำให้เขารู้สึกปลอดภัย และรอคอยที่จะได้ฟังเรื่องราวๆต่างๆจากนํ้าเสียงอันคุ้นเคยของพ่อแม่ ขณะเดียวกันก็ทำให้พอ่แม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ไปด้วยเช่นกัน

4.ไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้

นิทานหรือหนังสือบางเล่มอาจมีเนื้อหาที่ยืดยาวเกินไป แต่หากพ่อแม่รู้สึกว่าอยากอ่านเรื่องนั้นให้กับทารกในครรภ์ฟังจริงๆ ก็ไม่ต้องอ่านทั้งหมด โดยขอแนะนำให้ลองตัดทอนเนื้อหาให้สั้นลง เน้นใจความสำคัญของเรื่อง ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทารกก็ได้ ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่วันละ 1 เรื่องสั้นๆ

5.อ่านซํ้าแล้วซํ้าอีก

อย่ากังวลว่าจะมีหนังสือหรือนิทานไม่เพียงพอกับช่วงเวลาในการตั้งครรภ์ คุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านหนังสือเล่มเดิมซํ้าให้ลูกฟังได้ หากว่าเว้นช่วงจากการอ่านครั้งล่าสุดไปแล้ว (ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เบื่อ) และขอเพิ่มเติมว่า เรื่องสั้นๆในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่เป็นเรื่องราวดีๆ ก็สามารถนำมาอ่านให้ทารกในครรภ์ฟังได้เช่นกัน