วัคซีนที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ ควรฉีด

หน้าแรก/การตั้งครรภ์/วัคซีนที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ ควรฉีด
วัคซีนที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ ควรฉีด

สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ ต้องดูแลอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะโรคติดต่อต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งตัวคุณแม่กับทารกในครรภ์ ซึ่งวิธีป้องกันโรคติดต่อต่างๆเหล่านี้ก็คือ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค และ 3 โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมีดังนี้

โรคบาดทะยัก

โรคบาดทะยัก เป็นโรคที่ติดต่อจากบาดแผลสกปรก ทำให้ติดเชื้อบาดทะยักที่เป็นพิษต่อระบบประสาท เกิดอาการเกร็งกระตุก ขากรรไกรแข็ง เจ็บปวดกล้ามเนื้อ ทารกที่ดูแลสะดือไม่สะอาดก็อาจทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้นหากคุณแม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักก่อนการตั้งครรภ์ อาจส่งต่อภูมิคุ้มกันให้กับทารกในครรภ์ ช่วยให้เด็กที่คลอดออกมามีภูมิต้านทานโรคบาดทะยักได้

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อจากการสัมผัส ไอจามรดกัน ทำให้เกิดการอักเสบ อวัยวะต่างๆในลำคอบวม มีการหายใจลำบาก เชื้อจะปล่อยพิษมาในกระแสเลือด ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ และเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ จึงเป็นการดีหากก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้

โรคไอกรน

โรคไอกรน คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อได้ง่ายเพียงการไอหรือจามรดกัน ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ มีลักษณะเด่นชัดคือไอติดกันเป็นชุดและรุนแรง กินเวลายาวนาน จนมีลักษณะการไอเรื้อรัง สมัยก่อนเรียกว่า ไอร้อยวัน ในทารกที่มีอายุตํ่ากว่า 1 ปี อาจมีอาการไอเป็นชุดติดต่อกันจนตัวงอ หายใจไม่ทัน บางคนขาดออกซิเจน หรือ ภาวะแทรกซ้อนเป็นปอดอักเสบ กลุ่มที่เสี่ยงติดโรคไอกรนได้ง่ายคือ เด็กทารกที่มีอายุตํ่ากว่า 6 เดือน

ในสหรัฐอเมริกาพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไอกรนหลายหมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่น โดยพบผู้เสียชีวิตทุกปี รวมถึงพบว่าทารกอายุน้อยกว่า 1 มีมักจะติดโรคนี้จากพ่อแม่และคนใกล้ชิด

ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรฉีกวัคซีนป้องกันสามโรคดังกล่าว ก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และส่งต่อภูมิคุ้มกันไปให้กับทารกที่กำลังจะคลอดออกมา ส่วนหลังคลอดแล้ว คนในครอบครัวที่เลี้ยงดูทารกก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเหล่านี้เช่นกัน